Tamperelaiset arvostavat saunoja, järviä ja festivaaleja

Saunapäivä Rajaportin Saunalla. Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Tamperelaiset arvostavat saunoja, järviä ja festivaaleja

Tampereen asukkaat arvostavat ennen kaikkea saunoja ja järviä, festivaaleja ja tapahtumia sekä konsertteja ja keikkoja. Kiinnostavina elämyksinä esiin nousivat teatterit ja näytelmät, lastenkulttuuri, erilaiset musiikkielämykset ja museot ja taidenäyttelyt.

Kehitettävää olisi tapahtumien tiedottamisessa, ilmaistapahtumien ja edullisten tapahtumien lisäämisessä sekä monipuolisen tarjonnan ylläpitämisessä.

Tämä selvisi asukaskyselyssä, minkä Tampereen kaupungin kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ja kulttuuripääkaupunkihaku 2026 järjestivät. Kyselyssä selvitettiin Tampereen ja Pirkanmaan asukkaiden kulttuuriunelmia ja miten he kehittäisivät kotikuntansa kulttuuritoimintaa. Kysely oli avoinna vastaajille verkossa 30.3. -15.6. Kyselyyn pystyi myös vastaamaan tapahtumissa tabletilla ja paperilla.

Kyselyn tärkeimmät teemat olivat oman kotikunnan kulttuurielämän vahvuudet, kiinnostavimmat kulttuurielämykset sekä kulttuurielämän monipuolisuus, yhteisöllisyys ja tarjonnan kiinnostavuus. Verkkokyselyssä tiedusteltiin myös asukkaiden mielestä tärkeimpiä teemoja kulttuuripääkaupunkihaun kannalta.

Kulttuuripääkaupunkihaussa esille nouseviksi teemoiksi pirkanmaalaiset toivoivat vahvan kulttuuriperimän, kuten merkittävät taiteilijat, muinaishistorian, luonnon läheisyyden ja erityisesti vesistöt sekä aktiivisen kulttuuritoiminnan suhteessa kuntien kokoon.

Tampereella esille nouseviksi teemoiksi toivottiin Tampereen historiaa, teattereita, luonnon läheisyyttä sekä Hiedanrantaa ja Hiedanrantaan kytkeytyviä ilmiöitä, kuten yhteisöllisyyttä ja tehdasmiljöötä.

Kyselyihin vastanneista suurin osa oli Tampereelta (verkkokysely 51,5%, Tabletti –ja paperikysely 82%). Vastaajista suurin osa oli naisia (verkkokysely 73,4%, tabletti –ja paperikysely 70%), suurin ikäluokka oli 50-59-vuotiaita (verkkokysely 32%, tabletti –ja paperikysely 19%) ja toiseksi suurin ikäluokka 40-49-vuotiaita (verkkokysely 22,8%, tabletti –ja paperikysely 17%).

Asukaskyselyiden tuloksia on hyödynnetty sekä Tampereen kaupungin kulttuuristrategian suunnittelussa että Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun 2026 teemojen muodostuksessa.

Kulttuuripääkaupunkihaun teemat julkaistaan 16.8. ja Tampereen kulttuuristrategian on arvioitu valmistuvan tämän vuoden puolella.