Tampereelle pitää saada taidekampus lähelle keskustaa raitiotien varteen

Pormestari Lauri Lyly ja apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki työryhmän loppuraportin esittelytilaisuudessa

Tampereelle pitää saada taidekampus lähelle keskustaa raitiotien varteen

Tampereelle pitää perustaa taidekampus, jossa esittävät taiteet ovat keskeisessä asemassa. Kampus kokoaisi alan eri toimijat ja mahdollistaisi “taiteellisen työskentelyn monimuotoisesti”. Se edistäisi myös Tampereen matkaa Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Tällaista ehdottaa Tampereen apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäen johtama työryhmä, joka luovutti loppuraporttinsa 7. elokuuta pormestari Lauri Lylylle.

Työryhmän esityksen mukaan taidekampuksen pitäisi sijaita lähellä keskustaa ja raitiotien varrella. Loppuraportti ei kuitenkaan ota vielä kantaa kampuksen tarkempaan sijaintiin.

Miksi työryhmä esittää taidekampuksen perustamista? Raportin mukaan nykyaikainen kulttuurialan koulutus- ja esitystoiminnan keskus olisi alueellisesti ja valtakunnallisesti merkittävä hanke, joka herättäisi myös kansainvälistä huomiota. Se myös tukisi kaupungin tavoitteita vetovoiman, elämyksellisyyden ja osaamisen kehittämisessä.

Lisäksi kaupungin oman Hatanpään lukion, alueen muiden koulutustoimijoiden sekä kaupungin avustusyhteisöjen tilaongelmat pitää ratkaista pian. Usean toimijan yhteistyöllä toteutettu tilaratkaisu tiivistäisi yhteistyötä, tehostaisi tilojen, tekniikan ja henkilöstön käyttöä ja monipuolistaisi oppimisympäristöjä. Tilaratkaisu mahdollistaisi alan korkeakoulutuksen kriteerien täyttämisen sekä koulutuksen kehittämisen.

Työryhmän huiman vision mukaan Tampere on vuonna 2030 kansainvälisesti tunnettu esittävien taiteiden ja taiteen koulutuksen kaupunki.

Tampere on tilastoissa ykkönen

Useat kulttuurialan tilastot antavat tukea työryhmän esitykselle. Tampereella on pääkaupunkiseudun jälkeen eniten esittävien taiteiden toimijoita Suomessa. Esittävien taiteiden kenttä on myös hyvin kansainvälinen. Tampereella toimii kuusi valtionosuusteatteria sekä yksi orkesteri, Tampere Filharmonia. Lisäksi Tampereella on kaupungin avustusta saavia kulttuuritoimijoita sekä useita ammattimaisesti toimivia kulttuuri- ja taideyhteisöjä.

Esimerkiksi teatterissa käy Tampereella vuosittain lähes 400 000 katsojaa. Asukasta kohti laskettuna Pirkanmaalla myydään eniten teatterilippuja koko Suomessa. Teatterikaupunkina Tampere on monilla tunnusluvuilla mitattuna Suomen ykkönen.
Teoston tilastojen perusteella Tampereella järjestetään Lapin matkailukeskusten ja Itämeren risteilyalusten jälkeen eniten elävän musiikin konsertteja koko Suomessa. Tamperetta voidaankin hyvällä syyllä kutsua jo nyt huikeaksi taidekaupungiksi.

Samalla Tampere on Suomen vetovoimaisin opiskelijakaupunki

Työryhmä aloitti työnsä marraskuussa 2018. Mukana oli edustajia muun muassa tamperelaisista teattereista ja oppilaitoksista. Loppuraportin kokosi Tampereen kaupungin kehittämispäällikkö Jaakko Laurila.

– Alueemme merkittävimmät esittävien taiteiden toimijat ovat lähteneet aktiivisesti ja motivoituneesti työstämään yhteistä kokonaisuutta sekä visioimaan toimijoiden yhteistä tulevaisuutta. Tämä on kaupungillemme tärkeä uusi askel, josta haluan kiittää kaikkia toimijoita. Tämä raportti ja sen myötä vahvistunut yhteistyö tarjoavat erinomaisen pohjan jatkotyölle, kommentoi pormestari Lauri Lyly.

Työryhmä esitti myös esittäville taiteille yhteistä edunvalvontaa, eri organisaatioiden yhteistyötä, kaupungille vahvempaa roolia yhteistyön rakentajana, resurssien vahvistamista ja, että esittävät taiteet nousevat keskeiseen osaan kaupungin markkinoinnissa. Työryhmä esittää tietysti myös raportissa esitettyjen avausten sisällyttämistä osaksi Tampereen hakemusta Euroopan kulttuuripääkaupungiksi.

Raportti lähtee seuraavaksi lautakuntakierrokselle.