Kuva: Tiedekeskus Heureka

Tampere26 haun kulttuuriohjelman projektit esittelyssä: Rights at Stake

Tampereen haun kulttuuriohjelmassa on esiteltynä yhteensä 115 projektia. Esittelemme niistä valikoituja otoksia lähipäivien aikana.

Tänään esittelyssä on interaktiivinen näyttely nimeltään “Rights at Stake”.

Ihmisoikeudet ja sananvapaus ovat yhdenvertaisuuden airueita. Käsittelemme näitä teemoja kulttuuriohjelmassamme yhdessä kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten instituutioiden kanssa.

Yhtenä projektina aiheesta on Tiedekeskus Heurekan järjestämä ihmisoikeusteemainen näyttely Rights at Stake. Kyseessä on interaktiivinen näyttely, jossa ihmisoikeuksien sisältö muunnetaan konkreettisiksi kokemuksiksi. Näyttelytekniikka upottaa kävijänsä erilaisiin realistisiin tilanteisiin, joissa ihmisoikeudet ovat vaarassa. Ihmisoikeudet on erittäin vakava aihe, mutta näyttely sopii kaikille yleisöille.

Kohti yhteistä hyvää

Heureka haluaa osallistua Tampereen kulttuuripääkaupunkivuoden pääteemaan “Yhtä Eurooppaa – Equally European” oman osaamisensa ytimessä: tehdä ihmisoikeudet ymmärrettäviksi vuorovaikutteisen näyttelyn keinoin. Näyttely kertoo ihmisenä olemisen taidosta ja kannustaa pitämään huolta ihmisoikeuksien toteutumisesta. Ihmisellä on tutkitusti halu ja kyky yhteisen hyvän toteutumiseen.

“Yksi Suomen perustuslain erityispiirre on oikeus puhtaaseen luontoon – ja vastuu puhtaasta luonnosta. Pandemian aikana oikeutemme terveyteen kulkee käsi kädessä ympäristömme hyvinvoinnin kanssa: sekä tuotantoeläinten että villieläinten terveys ovat viime kädessä meidän ja ympäristömme yhtä ja yhteistä terveyttä”, kommentoi Heurekan toimitusjohtaja Mikko Myllykoski.

Tiede yhdenvertaisuuden edistäjänä

Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus on yksi keskeisistä ihmisoikeuksista. Vuorovaikutteinen näyttely auttaa yleisöä hahmottamaan yhdenvertaisuuden toteutumisen esteitä ja mahdollisuuksia. Tiede on tutkinut tasa-arvon toteutumista monin mielenkiintoisin koejärjestelyin, joita voidaan hyödyntää näyttelykokemuksessa.

Tiedekeskus_Heureka_Finnish_Scientific_Centre_child_doing_science_experiment
Kuva: Tiedekeskus Heureka

Mikko Myllykoski kokee tieteen ja yhdenvertaisuuden kulkevan käsi kädessä.

“Yhdenvertaisuus on oleellinen tekijä omassa työssäni, kun pyrimme lisäämään ymmärrystä tieteestä: kartuttamaan suomalaisten tiedepääomaa. Mietimme, miten tutkittu tieto voisi puhutella useampia ihmisiä ja rikastuttaa heidän elämäänsä auttamalla suurissa ja pienissä päätöksissä ja valinnoissa.”

Projektissa mukana olevat kumppanit

Heureka tuottaa näyttelyn asiantuntijoiden kanssa. Ihmisoikeuskeskus ja Eduskunnan oikeusasiamiehen toimisto tukevat hanketta, ja kansainvälisesti tärkeä yhteistyökumppani, jota seuraavaksi lähestytään, on Euroopan neuvosto. Tieteellistä asiantuntemusta haetaan juridiikan lisäksi mm. antropologian ja psykologian alalta. Teatterimies Juha Hurme on innolla lupautunut mukaan projektiin.