Kuva: Nuutti Päällysaho, Hiedanranta, 2021

Tampere26 haun kulttuuriohjelman projektit esittelyssä: Kontrol Urban Art Festival

Tampereen haun kulttuuriohjelmassa on esiteltynä yhteensä 115 projektia. Esittelemme niistä valikoituja otoksia lähipäivien aikana.

Tänään esittelyvuorossa on projekti nimeltään “Kontrol Urban Art Festival”.

Kontrol Urban Art Festival on Tamperelaisen Spraycankontrol ry:n järjestämä ja tuottama kansainvälinen urbaanin taiteen festivaali, joka levittää kuvataiteen osaksi Tampereen ja Pirkanmaan kuntien julkista tilaa. Projekti on osana laajempaa katutaidetapahtumien sarjaa nimeltä Muralismo!.

Tavoitteena urbaanin taiteen edistäminen

Kontrol Urban Art Festivalin pääteema on Perspektiivi (Perspective), jonka ympärille ohjelmisto kokoaa yhteen laajasti urbaania kuvataidetta. Festivaalin taiteilijat käsittelevät ja tutkivat teemaa moninaisista näkökulmista ja pureutuvat ajankohtaisiin sekä ihmiskuntaa koskeviin kysymyksiin.

Projektin tuottajan Nuutti Päällysahon mukaan tapahtuma tuo esille yhteiskuntarakenteiden monia kerroksia sekä taiteilijoiden näkemyksiä tämän päivän elämästä ja maailmasta urbaanin ympäristön kontekstissa.

“Tavoitteenamme on nostaa esille tärkeitä kysymyksiä julkisen tilan käyttömahdollisuuksista ja vaalia avoimempaa kaupunkitilan elävöittämistä. Tahdomme edistää Tampereen ja Pirkanmaan alueen urbaanin taiteen kulttuuria sekä vahvistaa niin kansainvälistä kuin Pirkanmaan kuntien välistä yhteistyötä kuvataiteen kentällä”, Päällysaho kommentoi.

Festivaalin aikana toteutetaan Tampereen katutaiteen tarinaa jatkavia teoksia. Tapahtuma esittää ja yhdistää muraalitaidetta, installaatiota sekä videotaidetta. Teoksia toteutettaessa huomioidaan sekä suomalainen että eurooppalainen ulottuvuus yhdistämällä perinteistä graffiti- ja katutaide estetiikkaa audiovisuaalisen taiteen mahdollisuuksiin. Festivaalin yhteydessä toteutetaan myös työpajoja ja oheistapahtumia.

Nuutti_Päällysaho_Hiedanranta_2021
Kuva: Nuutti Päällysaho, Hiedanranta, 2021

Taidetta jokaisen saavutettavaksi

Alati kehittyvä ja uudistuva kaupunkitila tarvitsee tulevaisuudessakin taiteen ja kulttuurin tarjoamia ratkaisuja. Kontrol Urban Art Festival tuo kotimaisen ja kansainvälisen kuvataiteen luonnolliseksi osaksi Tampereen ja Pirkanmaan julkista tilaa, jokaisen saavutettavaksi, koettavaksi ja ihmeteltäväksi.

“Teemme yhteistyötä sekä paikallisten taiteilijoiden ja toimijoiden kanssa että myös eurooppalaisten katutaidefestivaalien kanssa. Tahdomme vahvistaa Tampereen ja Pirkanmaan kulttuurillista identiteettiä jättäen jälkipolville pysyviä teoksia tästä ajasta.”

Koska Tampere26 haun teema on yhdenvertaisuus, halusimme tietenkin tietää, mitä yhdenvertaisuus Päällysaholle tarkoittaa.

“Yhdenvertaisuus tarkoittaa minulle että kaikki voivat kokea, nähdä ja tulkita taidetta omalla tavallaan. On tärkeää että yhteisessä kaupunkitilassa taide voi näkyä ja olla jokaisen saavutettavissa. Toivon teosten herättävän uusia ajatuksia ja oivalluksia, inspiroiden ihmisten arkea ja elämää Tampereella ja Pirkanmaan maakunnissa”.

Yhteistyökumppanit

Yhteistyössä Spraycankontrol ry:n kanssa ovat Tampereen taidemuseo, Hiedanrannan Kehitys Oy, Serlachius museot, Kimmo Pyykkö taidemuseo, Mäntän kuvataideviikot, Stencibility (Tarto) sekä Kolossal (Denmark).