Kimmo luonnosteli Kreiviä. 30.4.-21. Kuva: Jarmo Skön

Tampere26 haun kulttuuriohjelman projektit esittelyssä: EDAS Tool

Tampereen haun kulttuuriohjelmassa on esiteltynä yhteensä 115 projektia. Esittelemme niistä valikoituja otoksia lähipäivien aikana.

Tänään esittelyvuorossa on digitaalinen työkalu nimeltään “EDAS Tool”.

EDAS Tool (Equality, Diversity, Accessibility & Sustainability) on ketterä ja käyttäjäystävällinen digitaalinen alusta kulttuuri-instituutioiden, yhteisöjen ja tapahtumien käyttöön. Ajantasainen tieto yhdenvertaisuudesta on helposti omaksuttavissa teoriana, testeinä ja videokursseina. Jokainen organisaatio voi sen avulla parantaa saavutettavuutta ja yhdenvertaisuutta.

Equality, Diversity, Accessibility & Sustainability – EDASin tarina

Osana Tampere26-hanketta päätettiin tukea Tampereen ja Pirkanmaan toimijoita yhdenvertaisuustyössä digitaalisella työkalupakilla. Tähän haasteeseen tarttui ACCAC Finland yhdessä Tampereen kaupungin kanssa. Syksyllä 2020 tutkittiin organisaatioiden kokemia haasteita yhdenvertaisuustyössä haastatteluilla ja kyselytutkimuksella. Osana työkalupakin kehitystä luotiin osallistavien innovointityöpajojen sarja: eQuality Hackathon. Tapahtumia on järjestetty tammikuussa, huhtikuussa ja seuraava järjestetään 27.–28.5.2020. Kehitystyöhön osallistetaan laajasti eri väestöryhmiä, opiskelijoita, kulttuuriorganisaatioita ja asiantuntijoita. Haasteiksi koettiin ajantasaisen tiedon kerääminen eri lähteistä ja priorisointi ilman selkeitä kriteerejä tai tavoitteita.

Keväällä 2021 työkalupakki sai nimen: EDAS – Equality, Diversity, Accessibility & Sustainability. EDAS on digitaalinen palvelu, joka kokoaa ajantasaisen tiedon yhteen paikkaan ja henkilökohtainen digitaalinen avustaja priorisoi yhdenvertaisuustyön askeleet toimialan, toiminnan laadun, organisaation koon ja resurssien mukaan askel askeleelta.

“EDAS on tällä hetkellä prototyyppi vaiheessa ja kohta pääsemme esittelemään sitä erilaisille organisaatioille, joiden palautteen pohjalta kehittämistyö jatkuu. Tietoja kehityksestä löytyy osoitteesta: edastool.eu. Kutsummekin kaikki mukaan kehittämään työkalua!” kertoo projektin kehittäjä ja ACCAC Globalin toimitusjohtaja Sasu Paakkunainen.

EDAS_Tool_Robottijakoira_Heini_Lindvall
Kuva: Heini Lindvall

Saavutettava mieli

Teema Equally European näkyy projektissa vahvasti; EDAS on suunniteltu hankkeen perinnöksi koko Euroopalle käyttöön. EDAS-palvelun kriteeristö nojaa Eurooppalaisiin arvoihin ja tavoitteisiin. Askeleet on suunniteltu niin, että kaikki organisaatiot erilaisista lähtökohdista voivat aloittaa yhdenvertaisuustyön matalalla kynnyksellä ja näin tehdä toiminnastaan yhdenvertaisempaa kaikkialla Euroopassa.

Paakkunaiselle yhdenvertaisuuden edistäminen vaatisi mielen avartamista uusille asioille.

“Yhdenvertaisuus tarkoittaa minulle ajattelutapaa. ACCACin motto on: “an accessible mind”, joka tarkoittaa että tavoitellakseen yhdenvertaisuutta omassa toiminnassaan, tulee ensin avata omaa mieltä ja maailmankatsomusta. Millaisesta näkökulmasta minä katson maailmaa? Entä muut? Kenet oma toimintani tavoittaa, miten kohtaaminen tapahtuu ja onko se kunnioittavaa? Kun ajattelutapa on kohti syrjimätöntä ja tasa-arvoista yhteiskuntaa, voi aloittaa toimintansa kehittämisen siihen suuntaan”, Paakkunainen toteaa.

EDAS Toolissa mukana olevat yhteistyökumppanit

ACCAC Global, ACCAC Finland, Tampereen yliopisto, HUMAK, Vimmart, Wärjäämö, Kirsi Mustalahti, Sasu Paakkunainen (ACCAC Finland), Sami Kovalainen (ACCAC Finland), Anniina Lehtipuu (ACCAC Finland), Jarmo Skön (työpajan fasilitointi), Heini Lindvall (EDAS-hahmon visualisointi), Olli Äkräs (EDAS-hahmon animointi), Kerkko Ulmanen (graafinen suunnittelu), Janne Lähdekorpi, Taija Holm, Minna Salomaa, Niina Seppänen, Tommi Vänni sekä James Lehtimäki.

Lisäksi osana EDAS-suunnittelua on haastateltu useita Tampereen ja Pirkanmaan alueen kulttuuritoimijoita.