Tampere26-hakemuksen eurooppalainen ulottuvuus

Eurooppalainen tapaustutkimuksemme siitä, miten taide ja kulttuuri voivat edistää yhdenvertaisuutta, tarjoaa ainutlaatuisen lähtökohdan kansainväliselle yhteistyölle. Eurooppalainen identiteetti on muodostumassa, ja tarvitsemme selkeän näkemyksen tulevaisuudesta eikä menneisyyden nostalgiaa. Tämä visio perustuu perusarvoihimme – yhdenvertaisuuteen, monimuotoisuuteen ja saavutettavuuteen – ja uusien tapojen löytämiseen elää kestävän kehityksen mukaisesti.

Tässä artikkelissa selvennämme hakemuksemme eurooppalaista ulottuvuutta: Euroopan kulttuurien monimuotoisuutta, kulttuurien välistä vuoropuhelua ja unionin kansalaisten keskinäistä yhteisymmärrystä edistäviä toimia. Osan ytimessä on myös strategia laajan eurooppalaisen ja kansainvälisen yleisön kiinnostuksen herättämiseksi. Lisäksi kerromme eri maiden välisistä yhteistyökuvioista.

Kulttuurinen monimuotoisuus ja kulttuuriemme yhteiset teemat

Tampereen visio tulevaisuudesta perustuu yhdenvertaisuuteen ja kestävään kehitykseen. Euroopan haasteet ovat suuria, ja projektiemme on vastattava niihin. Kuinka elää kestävästi kaupungeissa samalla kun otetaan huomioon ympäristön esteettisyys ja kansalaisten demokraattinen osallistuminen (esim. Hiedanranta Green Deal)? Kuinka tarjota kaupunkilaisille innovatiivisia alustoja ja turvallisia tiloja (esim. Pub(lic) Science)?

Yhdenvertaisuuden ulottuvuudet

Ihmisoikeudet ja sananvapaus ovat yhdenvertaisuuden airueita. Käsittelemme näitä teemoja yhdessä kansalaisjärjestöjen ja kansainvälisten instituutioiden kanssa. Tiedekeskus Heureka, yhteistyökumppaninaan Euroopan neuvosto, järjestää ihmisoikeusteemaisen näyttelyn Rights at Stake.Sananvapausaiheinen konferenssi Freedom of Speech järjestetään Tampereella vuodesta 2022 joka toinen vuosi, ja mukana on mm. venäläinen kansalaisjärjestö Open Space.

Saavutettavuus ja osallisuus ovat myös päivänpolttavia eurooppalaisia teemoja. Olemme inkluusion ja esteettömyyden edelläkävijöitä Tampereella perustetun ACCAC – Accessible Arts and Culture -järjestön ansiosta. Järjestö on malliesimerkkimme siitä, miten verkostoidumme globaalisti ja edistämme yhdenvertaisuutta (EDAS Tool).

Yhteistyömme huomioi myös eurooppalaisten arvojen välisiä ristiriitoja. Projektissa Rebel in Me teemme yhteistyötä irlantilaisten, espanjalaisten ja latvialaisten kumppaneiden kanssa. Tutkimme taiteen keinoin sitä, miten konfliktit ja sosiaaliset jaot yhteiskunnissa syntyvät, sillä meillä kaikilla on oma kokemuksemme sisällissodasta ja siitä selviämisestä.

Kulttuurien välinen dialogi ja nuoremmat sukupolvet

Tampereen monikulttuurisuus näkyy siinä, että vähemmistökieliä ovat paitsi ruotsi, saame ja venäjä, myös arabia, viro ja persia. Yhteistyötä on tehtävä myös Euroopan ulkopuolella. Venäjälle teemme yhteistyötä muiden muassa kansalaisjärjestöjen ja pienten organisaatioiden kanssa. Projekteissa Hands on Music, Mussorgsky Revisited ja Moomin on Ice toteutuu taiteilijavaihto. Saamelaisten ja muiden alkuperäiskansojen taidetta tutkimme elokuva- ja musiikkiprojekteissa. Laterna Roma herättää eloon suomalaisen romanikulttuurin animaatioiden kautta.

Julkisia tiloja tarkastelemme paitsi sosiaalipoliittisesta näkökulmasta, myös taiteellisen vaihdon ja vuorovaikutuksen kulmasta. Erilaisia yleisöjä tavoitetaan Muralismo!:ssa, Skate-Friendly Cities -projekteissa ja Europe Comes in for Sauna -tapahtumakokonaisuudessa.

Koska tulevaisuus on nuorten käsissä, on heille annettava mahdollisuus tutkia maailmaa kansallisvaltioiden rajojen ulkopuolelta. Word Bridges -projektissa Tartto 2024 -kulttuuripääkaupunkivuoden kanssa teemme lastenkirjallisuutta osallistavalla tavalla kahden maan välillä. Tampere Urban Performing Game -tapahtumassa luomme ymmärrystä sukupolvien välillä pohtien sitä, miten Euroopan merkitys on muuttunut aikojen saatossa.

Tampere26_ECoC_Bidbook_suomiversio_European_Dimension

Miten saamme suuren eurooppalaisen yleisön kiinnostumaan Tampereesta?

Ihmisten kohtaamiset on pandemian takia laitettu tauolle. Tulevaisuuden kulttuuripääkaupungeissa meidän täytyy löytää takaisin toistemme luo, takaisin kulttuurielämään. Taiteen täytyy olla enemmän kuin pelkkää viihdettä ja todellisuuspakoa. Sitä tarvitaan luomaan uudelleen repeytyneitä sosiaalisia rakenteita.

Tampere26 tarjoaa tähän työkaluja. Kulttuuripääkaupunki on mahdollisuus testata niitä kansainvälisten taiteilijoiden ja yleisöjen avulla. Tarvitsemme kulttuuria, joka perustuu arvoihimme, kuten yhdenvertaisuus, saavutettavuus, monimuotoisuus ja kestävyys. Tampere rakentaa strategiansa kansainvälisen yleisön houkuttelemiseksi neljälle periaatteelle:

KONSEPTIN EUROOPPALAINEN AJANKOHTAISUUS: Yhtä Eurooppaa -konsepti vetoaa kaikkiin, jotka haluavat palauttaa koronakriisin vaarantaman eurooppalaisen kulttuurin moninaisuuden.

RAJOJA YLITTÄVÄ JA RIKKOVA, ROSOINEN TAITEELLINEN OHJELMA: Urbaaneja alakulttuureja ja ympäristötaidetta, huumoria ja tiedettä, vakavia keskusteluja ja ohjelmaa lapsille. Kaikki tehdään yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden, saavutettavuuden ja kestävän kehityksen hengessä, jossa vahvistetaan tamperelaisten ja pirkanmaalaisten asemaa osana yhtä Eurooppaa.

KULTTUURI JA LUONTO, PAIKALLINEN JA GLOBAALI: Pandemia on lisännyt tarvetta paeta luontoon hektistä kaupunkielämää. Kaupungistuminen kuormittaa luontoa. Meidän täytyy turvautua taiteeseen tehdäksemme luonnon kuulluksi. Ohjelmassa kansainvälisesti tunnetut taiteilijat tuovat ilmi ympäristöön liittyviä ongelmia taiteen avulla.

MONIMUOTOISIA INHIMILLISIÄ KOHTAAMISIA: Liian usein kulttuurikokemukset toteutuvat samanmielisten mukavuusalueella. Tampere26:ssa rikotaan rajoja todellisen ja digitaalisen, valtavirran ja alakulttuurin välillä sekä rosoisen ja populaarin välillä.

Visit_Tampere_Projio_2020_Light_Art_Festival_Valotaidetapahtuma_Finlayson
Projio valotaidefestivaali Finlaysonilla. Kuva: Visit Tampere / Laura Vanzo

Yhteydet Tampereen ja muiden Euroopan kulttuuripääkaupunkien välillä

Strateginen yhteistyö muiden kulttuuripääkaupunkien kanssa alkoi syksyllä 2020 webinaarilla, jossa oli mukana osallistujia monista aiemmista ja tulevista kulttuuripääkaupungeista: Linz 2009, Marseille 2013, Pilsen 2015, Aarhus 2017, Matera 2019 ja Tartto 2024.

Tampereen ystävyyskaupunkeja ja myös tulevia kulttuuripääkaupunkeja ovat Kaunas 2022, Tartto 2024 ja Chemnitz 2025. Yhteistyötä tehdään myös seuraavien entisten kulttuuripääkaupunkien kanssa: Lille 2004, Linz 2009, Pécs 2010, Aarhus 2017, Leeuwarden 2018, Galway 2020 ja Uumaja 2014. Vuonna 2026 juhlitaan 10 vuotta kulttuuripääkaupungista -teemalla Donostia-San Sebastiánin (2016) ja Wrocławin (2016) kanssa.

Ystävyyskaupunkien lisäksi tulevista kulttuuripääkaupungeista Tampereen partnereita ovat Novi Sad 2021/22, Timișoara 2023, Veszprém-Balaton 2023, Bodø 2024, Nova Gorica 2025 ja Latvian kulttuuripääkaupunkiehdokkaat 2027, Cēsis ja Liepāja.

Vuoden 2026 toinen kulttuuripääkaupunki valitaan Slovakiasta. Oli valinta Nitra, Trenčín tai Žilina, Tampere tekee valittavan kaupungin kanssa ohjelmistoyhteistyötä.