Itsenäisyyspäivänä 2020 Tampereen keskustoria komisti upea valoshow. Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Suomen vetovoimaisin kaupunki – tietysti Tampere!

Suomen vetovoimaisimpia kaupunkeja ovat Tampere ja Kuopio. Tampere erottuu edukseen kymmenen suurimman kaupungin joukossa: se on ykkönen sekä vetovoimassa että maineessa. Kymmenen suurimman kaupungin joukossa hyvän arvosanan saavat myös Jyväskylä, Turku, Oulu ja Espoo.

T-Median Vetovoima&Vaikutus -tutkimuksessa selvitettiin potentiaalisten asukkaiden näkemyksiä Suomen kymmenen suurimman kaupungin vetovoimasta. Vaikka tutkittujen kaupunkien saamissa arvioissa on selkeitä eroja, niin keskimäärin kaupungit saavat parhaat arviot sijainnistaan, tarjoamistaan palveluista sekä alueen elinvoimasta.

Tampereen sekä muiden tutkittujen kaupunkien mainetta arvioitiin Vetovoima&Vaikutus -mallin lisäksi Luottamus&Maine -mallilla, jossa mitataan muun muassa kaupungin hallinnon toimivuutta ja mainetta työnantajana.

Viihtyisyys, turvallisuus, yhteisöllisyys

Korona-aika on muuttanut ihmisten käsityksiä ja toiveita oman elinympäristönsä suhteen. Kaupunkien vetovoiman tärkeimpinä osa-alueina korostuvat asuinalueen viihtyisyys ja turvallisuus, sekä yhteisöllisyys.

Tampere on malliesimerkki kaupungista, jossa on tehty pitkään työtä kaupungin vetovoiman ja maineen eri osatekijöiden suhteen. Kaupunki saa ainoana kaupunkina erinomaisen arvosanan elinvoiman osa-alueesta, jossa on kyse kasvavasta talousalueesta, jolla yritykset voivat hyvin.

– Menestyksemme ytimessä on hyvä yhteistyö alueemme yrityksien, elinkeinoelämän ja korkeakouluyhteisön kanssa. Asukkaissamme suurin ikäluokkamme ovat 24-vuotiaat, jotka ovat osaamisen, innovoinnin ja kehityksen kimmoke. Pelkillä yrityksillä, opiskelu- ja työpaikoilla emme ykköspaikkaa toki saa vaan tarvitsemme kulttuuria, elämyksiä ja toimivia palveluita sekä investointeja hyvinvoinnin sekä kasvun tueksi. Tästä kyvystä tehdä päätöksiä ja parantaa tamperelaisten elämää saamme kehuja laajalti, sanoo Tampereen pormestari Lauri Lyly.

Tuloksia voidaan pitää osin yllättävinä. Helsinki jää vetovoimassa kymmenen suurimman kaupungin joukossa viimeiseksi kokonaisarviossa, vaikka se saa Tampereen ohella parhaan arvon sijainnistaan.

– Tämä selittyy osin kahdella osatekijällä, joissa Helsinki menestyy heikosti: kustannusrakenteella ja vastaajien näkemyksillä ympäristöstä. Sinällään on mielenkiintoista, että naapurikaupunki Espoo saa hyvän arvosanan juuri ympäristön osalta. Vastaajat kokevat Espoon turvalliseksi ja viihtyisäksi asuinalueeksi, toteaa tutkimuksesta vastaava Kari Väisänen T-Mediasta.

 Tulokset pohjautuvat marras-joulukuussa 2020 toteutettuun Vetovoima&Vaikutus -tutkimukseen, jossa selvitettiin Suomen kymmenen, asukasluvultaan suurimman, kaupungin vetovoimaa erityisesti potentiaalisten asukkaiden joukossa. Tutkimukseen osallistui 1 696 suomalaista. 

vetovoimataulukko