Kuva: Laura Vanzo / Visit Tampere

Puolen miljoonan euron kulttuurihankkeet tukevat Tampereen kulttuuripääkaupunkihakua

Pirkanmaalla käynnistyy keväällä kaksi merkittävää Tampereen kaupungin koordinoimaa maakunnallista kehittämishanketta. Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla sekä Kulttuuri ja taide virtaa -hankkeet tukevat Tampereen ja Pirkanmaan hakua Euroopan kulttuuripääkaupungiksi ja ovat osa Tampereen kaupungin kulttuuristrategian toteutusta.

Kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaus Pirkanmaalla -hankkeessa on mukana 19 Pirkanmaan kuntaa sekä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Hankkeen tavoitteena on ohjata pääasiassa sosiaali- ja terveydenhuollon eri palveluista asiakkaita varhaisessa vaiheessa kulttuurin pariin ja siten lisätä kuntalaisten hyvinvointia oikea-aikaisesti.

Hankkeessa luodaan kulttuurihyvinvoinnin palveluohjaukselle rakenne, jolla edistetään kulttuurin tasapuolista saatavuutta ja saavutettavuutta. Yhtenä tavoitteena on kehittää kulttuurihyvinvoinnin palvelutarjotinta yhdessä muiden vastaavien pirkanmaalaisten hankkeiden kanssa.

Hanke on saanut 348 000 euroa sosiaali- ja terveysministeriön myöntämää valtionavustusta terveyden edistämisen määrärahasta vuosille 2021‒2023.

Kulttuuri ja taide virtaa -hanke toteutetaan vuosina 2021‒2022 yhteistyössä 14 Pirkanmaan kunnan kanssa. Hankkeen tavoitteena on maakunnan sisäisellä yhteistyöllä etsiä tapa luoda edellytyksiä ammattimaiselle taiteelliselle työlle ja toiminnalle.

Hankkeessa kehitetään maakunnallinen taiteilijoiden ja kulttuuritoimijoiden työskentelyä, verkostoitumista ja osaamista edistävä välittäjämalli sekä sitä tukeva verkkoalusta ja palvelutarjotin.

Opetus- ja kulttuuriministeriö myönsi hankkeelle 190 000 euron avustuksen Pirkanmaan kuntien kulttuuritoiminnan alueellisen kehittämistehtävän toteuttamiseen.