Paikalliset kulttuuritoimijat tapasivat Hiedanrannassa ja ideoivat yhdessä kulttuuripääkaupunkihakua

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Paikalliset kulttuuritoimijat tapasivat Hiedanrannassa ja ideoivat yhdessä kulttuuripääkaupunkihakua

  • Keskustelutilaisuudet

Tampere ja Pirkanmaa hakevat yhdessä kulttuuripääkaupungiksi vuodelle 2026. Osana hakuprosessia järjestämme ideointitilaisuuksia, jotka toimivat pohjana hankkeen teemojen muodostamiselle. Kutsuimme 8.5.2019 Hiedanrantaan paikallisia kulttuuritoimijoita keskustelemaan kulttuurin mahdollisuuksista.

Kulttuurin saavutettavuus nousi tärkeäksi teemaksi

Tapaamisen tärkein anti oli 11 eri teeman pohjalta käydyt kulttuuritoimijoiden väliset keskustelut. Keskusteluissa nousi esiin mm. kansainvälisyyden ja underground-kulttuurin tiivis yhteys. Lisäksi pohdittiin digitalisaatiota, etänä osallistumista ja ilmastonmuutosta kulttuurin näkökulmasta. Myös kulttuurin saavutettavuuden lisääminen julkisen liikenteen avulla sekä tiiviimmällä yhteistyöllä eri toimijoiden välillä herätti keskustelua. Keskusteluissa syntyi myös konkreettisia ideoita teemojen alle, kuten uusia tapahtumakonsepteja. Toimijat kokivat myös keskinäisen verkostoitumisensa tärkeäksi, johon tilaisuutemme järjesti hyvät puitteet.

Tilaisuuteen osallistui noin 120 henkeä Tampereen ja Pirkanmaan eri kulttuurinaloilta. Tilaisuuden avasi apulaispormestari Anna-Kaisa Heinämäki. Kulttuuripääkaupunkihankkeesta kertoivat luova johtaja Juha Hemanus, vastaava tuottaja Eija Oravuo sekä Tampereen kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Satu Vuorinen. Tilaisuudessa puhui myös Kaarikoirat ry:n puheenjohtaja Teemu Grönlund ja esiintyi muusikko Pekko Käppi & K.H.H.L. Osallistujilla oli mahdollisuus tutustua Kaarikoirien skeittihalliin sekä Kuivaamon muraaleihin ja graffiteihin Matti Lankisen opastamana.

Tilaisuuden keskusteluissa syntynyttä materiaalia tullaan hyödyntämään myös osana Tampereen kaupungin kulttuuristrategian suunnittelua.

Lisätietoja

  • Tampere ja Pirkanmaa -kulttuuripääkaupunkihaku
  • Tuotantokoordinaattori
  • Emma Laurinolli
  • +358 44 4811 470