Kuva: Cécile Gasparoni

Mistä löytää kulttuurin tekijöille tiloja? Tervetuloa webinaariin kuulemaan ehdotuksia!

  • Taide

Kuinka riippumattomille taiteilijoille, kulttuurin tekijöille ja ryhmille löytyisi tiloja Tampereelta? Kaupunki ottaa askelia tämän ongelman ratkaisemisessa ja julkaisee raportin taiteen tekijöiden kertomista tilatarpeista. Raportti sisältää myös ratkaisuehdotuksia.

Raportti esitellään avoimessa webinaarissa 26. tammikuuta alkaen klo 16. Tallenne webinaarista on katsottavissa jälkikäteen 9.2. saakka. Lue lisää webinaarista täältä.

Kysely toi tietoa

Muusikkoja, maalareita, valokuvaajia, esiintyjiä,… listaa voisi jatkaa ja jatkaa. Tampereen itsenäinen taide-elämä on ollut yksi avaintekijöistä, joka tekee kaupungistamme ja alueestamme sellaisen, kuin se tänä päivänä on.

Tämä herättääkin kysymyksen: “Mistä kaikki nämä taiteilijat löytävät tilaa töidensä toteuttamiseen?”. Tampere, joka hakee Euroopan kulttuuripääkaupungiksi 2026, on alkanut etsiä ratkaisuja kulttuuritoiminnan olosuhteiden parantamiseksi.

Prosessi alkoi jo vuoden 2020 alussa, jolloin Tampereen kulttuuripalvelut ja Tampereen tilapalvelut kokoontuivat työskentelemään yhteisen tavoitteen saavuttamiseksi: etsimään Tampereelta sopivia työtiloja ja toimintamalleja itsenäisille taiteilijoille.

Syksyllä 2020 Tampereen kulttuurisektori järjesti tapahtuman eri kulttuurialojen ihmisille saadakseen selville heidän tarpeensa ja näkemyksensä asiaan liittyen. Tapahtumaan osallistui menestyksekkäästi yli 50 keskeistä kulttuurialan toimijaa. Samanaikaisesti julkaistiin verkkokysely, jolla selvitettiin kulttuuritilojen lisäämisen tarvetta Tampereella. 457 kyselyyn osallistunutta toivat esille monia ideoita, jotka auttavat pääsemään lähemmäksi tavoitteita.

Tavoitteet ovat:

  • Pysyviä kulttuurikampuksia eri kulttuurialoille
  • Ymmärrys siitä, kuinka hyödyntää käyttöikänsä loppupuolella olevia rakennuksia esimerkiksi tilapäisissä taidenäyttelyissä
  • Hyvin harkittu malli, joka antaa paremman käsityksen kulttuuritilojen sekä rakennusten käytöstä tämän kaltaiseen toimintaan

 

Lue lisää kulttuuritilojen kehittämisestä (Yle:n artikkeli).