Kulttuuristrategia 2030 luo pohjan kulttuuripääkaupunkihaulle

Kuva: Visit Tampere - Jussi Paakkinen

Kulttuuristrategia 2030 luo pohjan kulttuuripääkaupunkihaulle

Alkuvuodesta asti valmisteltu Tampereen kaupungin kulttuuristrategia 2030 on julkistettu ja esitellään tänään kaupunginvaltuustolle. Kyseessä on Tampereen kaupungin historian ensimmäinen kulttuuristrategia, ja se tarkentaa kulttuurin roolia Tampereen strategisessa muutoksessa uudella vuosikymmenellä.

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku 2026 liittyy luonnollisesti vahvasti kulttuuristrategiaan. Haun teemat yhdenvertaisuudesta, osallisuudesta ja alueellisen yhteistyön merkityksestä ovat myös kulttuuristrategian tärkeitä lähtökohtia.

Kulttuuristrategiaa varten on kerätty ajatuksia kaikilta kaupunkilaisilta – niin lapsilta, ikäihmisiltä kuin satunnaisilta ohikulkijoiltakin. Strategiaa on työstetty myös kaupungin eri yksiköissä.

Strategiassa on määritelty neljä isompaa tavoitekokonaisuutta Tampereelle:

  1. Kulttuuri koskettaa kaikkia
  2. Luovien ihmisten koti
  3. Merkityksellinen kaupunki
  4. Kokoaan suurempi

Näillä neljällä tavoitteella tähdätään siihen, että 1. yhdenvertainen kulttuuri lisää kaikkien hyvinvointia, 2. luovat alat kasvattavat kaupungin elinvoimaa, 3. elävä kaupunkiympäristö parantaa Tampereen viihtyisyyttä ja 4. kansainvälisen tason kulttuuritarjonnasta tulee keskeinen osa Tampereen vetovoimaa.

Kulttuuristrategia on siis ennen kaikkea suunnitelma siitä kaikesta mitä Tampere haluaa olla 2020-luvulla. Tampere ja sen kaupunkikuva tulevat muuttumaan paljon tulevina vuosina ja tähän tarpeeseen kulttuuristrategia vastaa. Kulttuuripääkaupunkivuoden hakuprosessilla ja taiteellisella ohjelmalla tuetaan tavoitekokonaisuuksien toteutumista ja haku on täten tärkeä osa strategian toimeenpanoa

Voit tutustua tarkemmin Kulttuuristrategia 2030:een täällä.