Alueellinen ulottuvuus oli yksi Tampereen kulttuuripääkaupunkihakemuksen vahvuuksia. Kuva Vesilahdelta. (Kuva: Laura Vanzo)

Kulttuuripääkaupunki: Raati antoi Tampereen hakemukselle kehuja mutta myös kovaa kritiikkiä

Laatua yhdenvertaisesti -otsikolla varustettu hakemus vei Tampereen toiselle kierrokselle kisassa Euroopan kulttuuripääkaupungin tittelistä vuodelle 2026. 

Opetusministeriön sivuilla julkaistu kansainvälisen raadin arvio Tampereen hakemuksesta sisältää kehuja mutta myös ison nipun kovaakin kritiikkiä

Raadin mukaan Tampereen hakemuksen “pääteemana  yhdenvertaisuus on kunnianhimoinen ja ajankohtainen mutta vaikea toteuttaa”.

Raadin mukaan “ohjelman rakenne, mukaan lukien sen alueelliset lippulaivat, oli yleisellä tasolla selkeä ja sen taiteellinen visio ja aihealueet olivat eurooppalaisella tasolla mielenkiintoisia ja osuvia. Laatua yhdenvertaisesti -konsepti on itsessään vetovoimainen eurooppalaisella tasolla. Vielä on kuitenkin luotava strategia, jonka avulla tätä konseptia voidaan selkeämmin toteuttaa yksittäisissä hankkeissa, jotka saavat vastakaikua laajemmalta eurooppalaiselta yleisöltä ja jotka kiinnostavat sitä.”

Raadin näkemyksen mukaan nykyinen ehdotus keskittyy liikaa paikallisiin ja alueellisiin elementteihin eikä aktiviteetteja, jotka liittyvät eurooppalaisen kulttuurisen monimuotoisuuden edistämiseen tai nykyisten tai aiempien yleisten teemojen korostamiseen, ole vielä kehitetty. Raadin mielestä hakemuksen eurooppalaisessa ulottuvuudessa on vielä parantamista.

Raati tiivistää:

“Laatua yhdenvertaisesti -konsepti on itsessään kiinnostava, ja se todennäköisesti myös kiinnostaa eurooppalaista yleisöä. Konseptia ja erityisesti sen yhteyttä paikallisiin tarpeisiin ja kontekstiin tulisi kuitenkin kuvata tarkemmin sen sijaan, että sitä käytetään yleisluontoisena mottona, josta raadin mukaan toisinaan puuttuu konkreettinen ulottuvuus.”

”On muotoiltava selkeä ja vahva viesti, joka voidaan välittää eri yleisöille ympäri Eurooppaa ja jonka erilaiset yleisöt myös ymmärtävät. Tätä tarkoitusta varten on kehitettävä strategia, jonka tavoitteena on rakentaa eurooppalaisia kumppanuuksia ja joka ei rajoitu ainoastaan ECoC-hankkeen kaupunkeihin.”

Raadin mukaan ohjelma sisältää monia mielenkiintoisia aloitteita ja “myönteistä on lisäksi se, että hakemus on esitelty Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan alueen yhteisenä aloitteena. Siihen on kuitenkin luotava selkeä alueellinen ulottuvuus, joka on linjassa hakemuksen pääteeman kanssa.”

Raati otti myös kantaa siihen, että maailma on koronan myötä ehkä muuttunut. Raati pohti, tuleeko kaavailtu valtion rahoitusosuus pysymään suunnitellulla tasolla talouskriisin runtelemassa maailmassa.

Pandemia pitää ottaa huomioon myös sisällöllisessä mielessä: 

”Raadin näkemyksen mukaan tarvitaan uusia lähestymistapoja, joiden avulla kulttuuritapahtumia ja vuoden mittaisia suurtapahtumia on mahdollista mukauttaa tähän uudenlaiseen maailmaan. Myös menettelytapoja ja odotuksia on muutettava. Tällä viitataan jokaiseen toiminnan tasoon taiteellisesta ilmaisusta hallinnolliseen työhön.”

Haun toisessa vaiheessa nykyinen noin 60-sivuinen hakemus lavennetaan noin 100-sivuiseksi. Se on toimitettava opetus- ja kulttuuriministeriöön huhtikuussa 2021.

Koko ensimmäisen hakukirjan voi lukea täältä.