Kuva: Riina Viljanen

Kulttuuripääkaupungin titteliä ei tullut, mutta projekti jatkuu – pienemmässä muodossa

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkiunelma vuodelle 2026 ei lopulta toteutunut, vaan titteli meni Ouluun. Projekti jatkuu kuitenkin suppeammassa muodossa vuodet 2022 – 2024, joten tähän asti tehty työ ei mene hukkaan. 

”Kulttuuripääkaupunkihanke myötä on syntynyt valtava määrä ohjelmaehdotuksia, joiden hyödyntäminen Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripalveluiden, luovan takouden ja matkailun edistämisessä on tärkeää”, sanoo Tampere26-projektin johtaja Perttu Pesä.

”Tampereen ja Pirkanmaan yhdessä valmistelema hakukirjan kokonaisuus sisältää osioita, jotka toteutamme joka tapauksessa. Olemme saaneet uutta pontta ja hyviä ideoita hakuprosessin aikana yhteisen kulttuuritarjonnan ja elämyksien kehittämiseksi”, totesi myös Tampereen pormestari Lauri Lyly tuloksen varmistuttua.

Mahdollisuus, että Tamperetta ei valita, otettiin huomioon jo kulttuuripääkaupungin hakukirjassa. Siihen on kirjattu Tampereen ja mukana olevien kuntien periaatepäätös, että aiotusta kpk-vuoden toteututusbudjetista 10 % osoitetaan joka tapauksessa hankkeen toteutukseen, jos Tamperetta ei valita. Se tarkoittaa noin 2,5 miljoonan euron satsausta lähivuosina.

Jatkoprojektille on asetettu mittavat tavoitteet, kuten hakuvaiheessa tehdyn ohjelmatyön hyödyntäminen ja kv-verkostojen hyödyntäminen, Tampere26-hankkeen arvojen edistäminen, maakunnan yhteistyön jatkokehittäminen, Pirkanmaan identiteetin vahvistaminen sekä luovien alojen työllisyyden, osaamispohjan ja toimijaverkoston vahvistuminen.

Aikataulu tiivistyy

Mitä tämä suppeampi projekti tarkoittaa aikataulullisesti? Se tarkoittaa tiiviimpää toteutustahtia kuin jos Tampere olisi saanut kulttuuripääkaupungin tittelin.

Nykyinen kulttuuripääkaupunkihanke päättyy virallisesti 30. kesäkuuta 2021. Sen jälkeen siirrytään puolen vuoden mittaiseen välivaiheeseen, joka keskittyy jatkoprojektin rakentamiseen ja sisältöjen jatkovalmisteluun.

Puolen vuoden periodi vuoden 2021 loppuun asti sisältää paljon työtä suppealle välivaiheen organisaatiolle: Kulttuuripääkaupunkihaun jälkitöiden lisäksi täytyy pitää yllä kv-verkostoja, EU-hankkeet pitää saada liikkeelle ja jatkokehitettävät kulttuuriproduktiot pitää kartoittaa. Pitää tehdä produktiotuen toiminnallinen ja hallinnollinen valmistelu ja täytyy pitää huolta Pirkanmaan kulttuuriyhteistyön jatkokehityksestä.

Tämän välivaiheen rahoitusta varten Tampereen kaupunginvaltuusto hyväksyi 14.6. kokouksessaan 200 000 euron lisäyksen tämän vuoden talousarvioon.

Varsinainen projekti kestää vuodet 22-24. Tämä toteutetaan Tampereen kaupungin ja Pirkanmaan kuntien yhteisillä maksuosuuksilla, jotka ovat siis 10% alkuperäisestä budjetista.

Palataan vielä kerran kulttuuripääkaupungin valintatilaisuuteen 2. kesäkuuta. Muun muassa nämä henkilöt olivat mukana tilaisuudessa: Lauri Lyly (vas.), Perttu Pesä, Reidar Palngren ja Anna-Kaisa Heinämäki. Projekti jatkuu.