"Ohjelmaehdotusten sisäinen palo yllätti positiivisesti"

Paperipino kasvaa Tampereen kulttuuripääkaupunkihaun luovan johtajan, Juha Hemanuksen pöydällä,. Hän käy läpi satoja ohjelmaehdotuksia.

Koko Pirkanmaa mukana kulttuuripääkaupunkihaussa: “Ehdotusten sisäinen palo yllätti”

Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaku on edennyt uuteen vaiheeseen: Nyt marraskuussa 2019 seulotaan tarkasti ohjelmaehdotuksia.

Hakuun tuli lähes 700 ehdotusta ehdotuslomakkeen kautta joka puolelta Pirkanmaata ja pari sataa lisää muita teitä. Kulttuuripääkaupunkihaun luova johtaja Juha Hemanus, yllättikö ehdotusten tulva?

“Ehdotusten ei niinkään määrä vaan sisäinen palo yllätti, positiivisesti”, Hemanus sanoo.

Ehdotukset siivilöityvät hakukirjaan, ja Hemanuksen mukaan tulevina vuosina hakukirjan “visio muuttuu kuvaksi ja esitykseksi, jota ihmiset katsovat, mutta tällä kertaa myös todellisuudeksi, jota ihmiset tekevät”.

Yhdessä tekeminen nousee esiin

Hetkinen. Otetaan nyt askel taaksepäin. Ja kerrataan vielä, kuinka koko prosessi menee:

Tampere ja Pirkanmaan 19 muuta kuntaa hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi vuonna 2026.

Ensi keväänä EU:lle on toimitettava asiasta hakukirja, ja hyvän hakukirjan kova ydin on uskottava, osallistava ja laadukas ohjelma kulttuuripääkaupunkivuodelle.

Ohjelmaa varten haettiin lokakuun 20. päivään asti ehdotuksia avoimella haulla. Niitä tuli yli odotusten. Ehditäänkö ne käsitellä huolellisesti? Tuleeko tästä nyt millainen soppa?

“Tästä ei tule soppa, tästä tulee strukturoitu, ihmisiä osallistava ja innostava uusi ulottuvuus Tampereen ja Pirkanmaan elämään”, vakuuttaa Juha Hemanus.

Hän sanoo huomanneensa, että ehdotuksista tosiaan nousee esiin ihmisten osallistaminen, yhdessä tekeminen.

“Yhdessätekeminen. Sehän on jo Tampereen DNAssa, sitä haettiin ja sitä ehdottajat hakevat myös meiltä. Me olemme kaikki yhtä.”

Hemanuksen mukaan haun kattoteema “yhdenvertaisuus” näkyy ehdotuksissa, koska “Tampereen DNA on tunnistettu joka tasolla”, hän sanoo arvoituksellisesti. Ehdotuksissa näkyvät myös viime aikojen isot globaalit teemat, kuten ilmastonmuutos, mutta se ei näy ahdistuksena tai kauhisteluna.

“Tulemme tarjoamaan positiivisia, toiminnallisia projekteja, ilmastonmuutosta ei kannata jäädä kotiin murehtimaan.”

Entä alue? Miten näkyy muu Pirkanmaa?

“Vuonna 2020 meitä on 20. Se näkyy ehdotuksissa.”

“Visionäärinen ja moniulotteinen kuva”

Ohjelmaehdotusten yksityiskohtia ei avata julkisuuteen. Ehdotukset ovat luottamuksellisia. Ja tietysti kulttuuripääkaupunkihaku on myös kilpailu.

Juha Hemanus pystyy kuitenkin yleisellä tasolla kuvaamaan, millainen hakukirjasta on aikomus tehdä. Tällainen:

“Vahvaa tahtotilaa henkivä visionäärinen ja moniulotteinen kuva Tampereen ja Pirkanmaan tulevaisuudesta ja ihmisyydestä, ihmisen työstä ja toiminnasta täällä, joka saa henkensä, tekijänsä ja yksityiskohtansa seuraavina kuukausina ja vuosina.”

“Tämä on, taustani mukaisesti, teatteriohjaajan unelma – visio muuttuu kuvaksi ja esitykseksi, jota ihmiset katsovat, mutta tällä kertaa myös todellisuudeksi, jota ihmiset tekevät.”

Näin se jatkuu

Kulttuuripääkaupunkihaun jatkosta voidaan nostaa esiin ainakin kaksi ennakkoon naulattua deadlinea.

Tampereen ja Pirkanmaan on toimitettava virallinen hakemus eli ”Bid book” opetus- ja kulttuuriministeriöön viimeistään 5. toukokuuta 2020. Kiinnostuneet voivat löytää netistä muiden kaupunkien hakukirjoja, kuten Tampereen ystävyyskaupungin Tartton hakukirjan.

Noin kesäkuussa Tampere lähettää valtuuskunnan arvovaltaisen asiantuntijaraadin kuultavaksi. Raatiin kuuluu 12 jäsentä. Täsmällisesti ottaen Euroopan unionin toimielimet ja elimet nimittävät kymmenen jäsentä – Euroopan parlamentti, neuvosto ja Euroopan komissio valitsevat kukin kolme jäsentä ja Euroopan alueiden komitea valitsee yhden jäsenen raatiin. Suomen kulttuuriministeri nimittää kaksi jäsentä.

Raadin toiminta on varsin säänneltyä. Raatilaiset eivät esimerkiksi saa käydä muina miehinä tutustumassa ehdokaskaupunkeihin. Heitä ei myöskään saa lobata.

Raati valitsee todennäköisesti kaksi kaupunkia Suomesta jatkoon. Sen jälkeen on vielä aikaa muutamia kuukausia syventää ja laajentaa hakukirjaa. Lopullinen valinta menee vuoden 2021 puolelle.

Lisää tietoa valintaprosessista löytyy tästä linkistä.

Juha Hemanus
Juha Hemanus seuloo ohjelmaehdotuksia.