Täyteen tasa-arvoon vieläkin matkaa

Jos haluamme tasa-arvoa, meidän on kerättävä dataa ja toimittava!

Vaikka EU tähtää täyteen tasa-arvoon, niin siitä huolimatta epätasa-arvoa on yhä olemassa. Se jopa lisääntyy.

Näin totesi Else Christensen-Redzepovic Tampereen ja Pirkanmaan kulttuuripääkaupunkihaun järjestämässä kansainvälisessä seminaarissa Hän – Equality, culture and women.

Seminaari järjestettiin Tampere-talossa 3. joulukuuta. Seminaarissa mm. esiteltiin Euroopan komission Voices of Culture -projektin tuloksia. Seminaari sisälsi myös ryhmäkeskusteluja.

Else Christensen-Redzepovic
Else Christensen-Redzepovic (Kuvat: Emil Bobyrev)

 

Else Christensen-Redzepovic muistutti, että naiset ovat edelleen aliedustettuina erinäisissä työtehtävissä, erityisesti luovissa työtehtävissä sekä johtavissa tehtävissä. Naisille myös maksetaan miehiä vähemmän.

Hän viittasi siihen, että joillakin alueilla epätasa-arvo jopa lisääntyy. Hän piti järkyttävänä sitä, että eräät maat eivät pidä sukupuolten tasa-arvoa edes keskustelemisen arvoisena asiana.

Voices of Culture -projektin tarkoitus oli luoda dialogia kulttuurisektorin ja Euroopan komission välille. Prahan kokouksessa sukupuolten tasa-arvo oli pääaiheena.

Kokouksessa 35 eurooppalaisten verkostojen edustajaa työskentelivät aiheen kimpussa. Tavoitteena oli selvittää, miten kulttuurisektorilla työskentelevät naiset saisivat samat oikeudet ja mahdollisuudet kuin miehet, ja lisätä sukupuolten välistä balanssia luovilla aloilla.

Zita Holbourne, Tamara Tatishvili, Imogen Gunner ja Christine Langinauer esittelivät Voices of Culture -projektin tuloksia.

Zita Holbourne
Zita Holbourne

 

Zita Holbournen mukaan naisilla on työmarkkinoilla vaikeuksia etenkin kulttuuri- ja luovalla sektorilla. Näillä sektoreilla työ on epävarmaa ja monet rakenteet ovat yhä hyvin patriarkaalisia.

Monet naiset ovat lisäksi itsensä työllistäjiä. Siksi on vaikea löytää näyttöä esim. naisten syrjinnästä vaikka kaikki tietävät sen olevan todellisuutta.

“Olisi tarpeellista löytää tapoja kerätä dataa. Muuten nämä naiset ja heidän ongelmansa ovat näkymättömiä”, Holbourne sanoi.

Holbournen mukaan moni nainen työskentelee freelancerina. Heidän odotetaan työskentelevän jopa ilmaiseksi, koska hehän rakastavat sitä mitä tekevät.

Tamara_Tatishvili
Tamara Tatishvili

 

Tamara Tatishvili puhui stereotypioista ja roolimalleista.

“Kulttuuristen stereotypioiden monumentaalinen vaikutus on kylvetty aivoihimme hyvin varhaisella iällä”, hän sanoi.

Hänen mukaansa tärkeintä olisi nyt kouluttaa lastenhoitajia, opettajia ja vanhempia.

“Jos toimimme nyt, niin ehkä nuorempi sukupolvi on vähemmän stereotypioiden vaikuttama.”

Hänen mukaan yksinkertaiset toimet olisivat esimerkiksi sukupuolineutraalien kouluasujen käyttöön ottaminen. Yrityksiä voi myös rohkaista tekemään sukupuolineutraaleja tuotteita.

Imogen Gunner
Imogen Gunner

 

Imogen Gunner puhui seksuaalisesta väkivallasta. Hänen mielestään tästä laajasta ongelmasta päästään eroon vain jos lakkaamme ajattelemasta naisia objekteina.

“Me too -kampanja avasi Pandoran laatikon, mutta yhä hyvin vähän on tapahtunut”, hän sanoi.

Hänen mukaansa on tärkeää tukea seksuaalisen väkivallan uhreja, mutta vielä tärkeämpää on opettaa pojille ja miehille kuinka kunnioittaa naista ja kuinka toimia, kun nainen sanoo ei.

Hänen mukaansa häirinnän ymmärtämiseen päästään vain, jos kerätään siitä dataa.

Hän nosti esille hyvänä käytännöllisenä esimerkkinä intialaisen lastenkirjan, joka kertoi yksinkertaisia esimerkkejä siitä, millainen koskettelu on hyvää ja millainen koskettelu tuntuu väärältä.

Christine Langinauer
Christine Langinauer

 

Christine Langinauer puhui rakenteellisesta epätasa-arvosta.

“Meidän pitää tunnistaa, analysoida ja muuttaa diskriminoivia rakenteita”, hän sanoi.

Hän huomautti, että normit ovat usein piilossa, mutta ne ohjaavat meidän päätöksiämme ja tekojamme.

“Meidän täytyy tunnistaa nämä normit voidaksemme muuttaa niitä.”

“Täyttä tasa-arvoa ei saavuteta koskaan, jos me elämme niin kuin elämme nyt.”

“Meidän täytyy antaa erityistä tukea joillekin ryhmille jotta he pääsevät samalle tasolle muiden kanssa. On aina etuoikeutettuja ryhmiä ja vähemmän etuoikeutettuja ryhmiä”, hän sanoi.

Langinauer sanoi myös, että sukupuolten tasa-arvon ei pitäisi olla projekti vaan perusta kaikelle mitä teemme. Sukupuolten tasa-arvon pitäisi olla osa kaikkea päätöksentekoprosessia.

Christian Veske
Christian Veske

 

Christian Veske on työskennellyt European Institute for Gender Equality -laitoksessa seitsemän vuotta. Instituutin missio on tehdä tasa-arvotutkimusta.

Veske esitteli “tasa-arvoindeksin”, joka mittaa tasa-arvon tilaa eri Euroopan maissa.

Indeksin mukaan Suomi on Euroopan tasa-arvoisimpia maita mutta myös täällä on vielä matkaa täyteen tasa-arvoon. Indeksin lukema on 73,4. Lukema 100 tarkoittaisi täyttä tasa-arvoa.

 

Kansainvälisessä seminaarissa Hän – Equality, culture and women työskentelykielenä oli englanti. Julkaisemme seminaarin annin suomeksi ja englanniksi, mutta tällä kertaa poikkeuksellisesti siten, että tämä suomalainen versio on suppeampi tiivistelmä. Englanniksi tehty kattavampi selostus löytyy täältä. Kansainvälisestä versiosta löytyvät myös seminaarin puhujien esittelyt.