Pirkanmaan tärkeimmät taideapurahat ovat nyt haettavina

Apurahojen hakemisen aika on nyt!

Arvoisat pirkanmaalaiset taiteilijat: Nyt on aika tehdä työsuunnitelmat valmiiksi, sillä tärkeimpien pirkanmaalaisten apurahojen hakuajat ovat nyt käsillä.

Taiken (Taiteen edistämiskeskus) Tampereen toimipisteen ja Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto järjestivät 28. Tammikuuta infotilaisuuden alueellisista apurahoista.

Tiedolle oli kova kysyntä, sillä Metso-kirjaston isossa luentosalissa järjestetty tilaisuus oli jo ennakkoilmoittautumisissa tullut täyteen.

Tärkein muistettava tilaisuudesta oli varmaan tieto siitä, että apurahojen hakijoiden täytyy nyt aktivoitua.

Hakemisen kannalta Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahasto teettää enemmän kiirettä. Sen apurahojen hakuaika päättyy jo 10. Helmikuuta.

Taiteen edistämiskeskuksen ns. alueiden apurahojen hakuaika puolestaan alkaa 12. helmikuuta ja päättyy 12. maaliskuuta.

Kulttuurirahasto

Millä konstilla apuraha saadaan? Hyvällä hakemuksella, vastasi Suomen Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahaston asiamies Silja Minkkinen-Poikolainen siihen tavallisimpaan yleisökysymykseen. ”Tee asiat helpoksi asiantuntijalle”, hän neuvoi.

Virallisilla sivuilla hakijoille annetaan myös seuraava neuvo: ”Tuemme oivaltavia ja korkeatasoisia hankkeita, nousevia ja uudistavia kykyjä sekä eri tavoin marginaaliin jääviä aloja ja tapahtumia ja lähikulttuuria.”

Perusasiat SKR:n Pirkanmaan rahastosta ja miten apurahaa haetaan, löytyvät rahaston sivuilta. Apurahaa haetaan verkkopalvelun avulla ja sivuilla on seikkaperäiset ohjeet.

Rahaston apurahoista päätettäessä etusijalla ovat maakunnassa asuvat hakijat, maakunnassa suoritettava tai siihen kohdistuva tieteellinen ja taiteellinen työ sekä maakunnallisesti merkittävät kulttuurihankkeet.

Silja Minkkinen-Poikolainen painotti infossa muutamaa asiaa. Rahaston erityiskohteena on muun muassa kotiseututyö. Siihen sisältyy esimerkiksi kotiseudun kultturiperinnön tallennus. Myös “taidetta hoitolaitoksiin” on maakuntarahastojen erityiskohteena. Siinä tavoitteena on taiteen keinoin edistää yhdenvertaisuutta.

Ja vaikka sitä ei erityiskohteena mainitakaan, niin kaikki maakuntarahastot tukevat myös lasten ja nuorten kulttuuritoimintaa.

”Kovin mielellämme vastamme hakemuksiin, joissa lapset ovat itse aktiivisia toimijoita. Leirikoiluihin tai vastaaviin ei apurahaa myönnetä.” Silja Minkkinen-Poikolainen sanoo.

Uutta on puhdeapuraha. Kun tavalliset apurahat on tarkoitettu päätoimiseen työskentelyyn, niin puhdeapurahaa voi hakea myös kokoaikaisessa palkkatyössä oleva.

Edellytyksenä on, että apuraha kohdistuu sellaiseen tieteelliseen tai taiteelliseen työskentelyyn, joka ei kuulu hakijan varsinaiseen palkkatyöhön. Puhdeapuraha on maksimissaan 3000 euroa. Se on tarkoitettu esimerkiksi sellaiselle, joka osallistuu jonkun työryhmän työskentelyyn oman palkkatyönsä ohella. Mutta tuo osallistuminen ei kuitenkaan ole kokoaikaista.

Nyt myös osa-aikaisessa ansiotyössä olevalle voidaan myöntää osa-aikainen työskentelyapuraha.

Kulttuurirahaston yksivuotinen apuraha on 26 000 euroa.

Taike

Taiteen edistämiskekuksen alueiden apurahat taiteilijoille ja työryhmille ovat haettavina 12.2. – 12.3. Ja hakuohjeet löytyvät Taiken sivuilta.

Taiken apurahat on tarkoitettu taiteen ammattilaisille: ”Ammattiin voi pätevöityä sekä työn kautta että koulutuksen kautta”, korosti kuitenkin Taiken erityisasiantuntija Sari Ilmola.

Taike myöntää apurahoja yksittäisiin, vuosina 20-21 toteutettaviin projekteihin tai 4-6 kk mittaiseen ammatilliseen taiteelliseen työskentelyyn. Taike ei myönnä alle 2500 euron apurahoja. Tuon summan alittavaa summaa ei todellakaan kannata hakea, sillä ne hakemukset menevät suoraan hylkäykseen.

Kohdeapurahaa voi hakea esimerkiksi, materiaalikustannuksiin, tuotatokustannuksiin tai työskentelykuluihin.

Taiken apurahoista tulevat päätökset toukokuun loppuun mennessä.

“Työskentelyn apurahakausi ei voi alkaa takautuvasti. Työskentely voi siis alkaa vasta kesäkuussa, mutta kohdeapurahoja, esim. tuotantokustannuksia voi hakea takautuvasti”, Sari Ilmola muistutti.

Apurahakausi tulee aloittaa myöntövuoden aikana. Apurahan laskennallinen suuruus on 1900 e/kk.
Yhteisöjen avustukset tulevat hakuun lokakuussa 2020

Tietokanta

Apurahan metsästäjille on nyt kehitetty uusi apuväline.

Tietokanta löytyy osoitteesta https://www.aurora-tietokanta.fi/

Aurora-tietokannasta voit etsiä suomalaisia tieteen ja taiteen rahoitusmahdollisuuksia, niin projektirahoitusta kuin henkilökohtaisia apurahojakin. Tietokannassa on rahoitusmahdollisuuksia yli 400 rahoittajalta.

Tilaisuuden esitykset

Kiinnostuneille vielä tilaisuuden olennaiset esitykset. Tässä Minkkinen-Poikolaisen esitys Kulttuurirahaston Pirkanmaan rahastosta:

SKR Pirkanmaa Minkkinen_Poikolainen

Sari Ilmolan esitys (Taike):

Taike apurahat Ilmola

Veroasiantuntijan esitys apurahojen verotuksesta:

VERO apurahat Nikupaavola