Tavoitteena yhdenvertaisuus sen kaikissa muodoissa

Kuvaaja Laura Vanzo

Kantavana teemana yhdenvertaisuuden pääkaupunki

 

Tampereen ja Pirkanmaan rosoinen historia on kulkua kohti tasa-arvoa. Puuvillatehtaan houkutteli Tampereelle kosken voima ja työvoiman saatavuus. Kansainvälisen osaamisen synnyttämä teollisuus näkyy Tampereella ja Pirkanmaalla punatiilisina tehtaina ja luonnonvesien monipuolisena hyödyntämisenä. Tähän rosoiseen ja luonnonkauniiseen maisemaan on syntynyt myös monipuolinen ja elinvoimainen kulttuurikenttä.

Sisällissodan taisteluista tasa-arvon tavoittelijaksi nousseella kaupungilla on historialliset ansionsa yhdenvertaisuuden pääkaupungiksi. Mitä se merkitsisi nyt ja tulevaisuudessa? Haluamme huolehtia Pirkanmaan alueellisesta yhdenvertaisuudesta, kaikkien ihmisten oikeuksista sekä kulttuurin saavutettavuudesta ja esteettömyydestä. Tahdomme nousta tasa-arvon kansainväliseksi tiennäyttäjäksi ja yhdenvertaisuuden edistäjäksi sen kaikissa muodoissa. Haluamme olla esikuva koko Euroopalle.

ENEMMÄN ROSOA

(More Edge)

Tampereen ja Pirkanmaan historiassa on rosoa ja niin on nykypäivän kaupungissakin, jonka kulttuuri ei kuvia kumartele. Se näkyy rohkeutena olla aito ja haastaa vallitsevia rakenteita. Se näkyy erilaisten kulttuurien kirjona, kuten vahvasti elävinä alakulttuureina. Onko tamperelainen roso nykyään rakenteita haastavaa huumoria, rohkeutta uida vastavirtaan? Onko se rehellisyyttä kohdata kotiseudun kipupisteitä ja globaaleja haasteita?

kotiseudun kipupisteet • globaalit haasteet • teollistuminen ja teknologia • ala- ja vastakulttuurit • underground • huumori • vahva näkemys

Lue lisää teemasta
Manserama / Kuvaaja Laura Vanzo

ENEMMÄN KYLÄHYPPELYÄ

(More Village Hopping)

Pirkanmaalla vierastetaan teennäistä vieraanvaraisuutta, joten puhukaamme mieluummin kylähyppelystä kuin verkostoitumisesta. Hyppelyllä haluamme edistää yhteistä tekemistä, lähiympäristömme tuntemusta ja kannustaa kulkemaan kestävästi kunnasta toiseen. Syvennämme kulttuurien välistä yhteistyötä tutustumalla uusiin ihmisiin ja paikkoihin sekä toivottamalla vieraat tervetulleiksi tänne. Miten kylähyppelyllä voimme vahvistaa paikallista identiteettiä ja ilmentää nykypäivän eurooppalaisuutta?

Pirkanmaa • alueellinen yhdenvertaisuus • kuntien yhteistyö • kestävä kehitys • ekologinen matkailu • vesireitit • lähiruoka • kansainvälinen vuorovaikutus

 

Lue lisää teemasta
Alueellinen ulottuvuus oli yksi Tampereen kulttuuripääkaupunkihakemuksen vahvuuksia. Kuva Vesilahdelta. (Kuva: Laura Vanzo)

ENEMMÄN SAUNAA

(More Sauna)

Joskus on vaikeinta nähdä lähelle. Saunan lauteet, joilla ihmiset istuvat tasavertaisina ja titteleistä riisuttuina rinta rinnan, on yksi suomalaisuuden kuvista. Miten tehdä kulttuurista kuin saunomista ja lisätä yhdessäoloa, joka suitsii yksinäisyyttä ja luo avointa ja kursailematonta keskustelua? Miten luoda kulttuuria, joka sallii ihmisen olla oma itsensä ja mahdollistaa asioiden jakamisen yhtä hyvin kuin hiljentymisen ja pysähtymisen?

välitön kohtaaminen • yksinäisyys • kansalaiskeskustelu • demokratia • ympäristö • terveys ja hyvinvointi • puhdas luonto

 

Lue lisää teemasta
Tampereen Saunapäivä / Kuvaaja Laura Vanzo

ENEMMÄN LEIKKIÄ

(More Play)

Jokaisella on oikeus leikkiin ja iloon. Kun luomme ja koemme kulttuuria, koko maailma on leikkikenttämme. Teatteri ja musiikki, peli ja leikki antavat meille kielen, jolla voimme ylittää kulttuurien väliset rajat. Leikki ja pelit näkyvät jääkiekkokaukalossa ja Pikku Kakkosen puistossa, Pirkanmaalla nousevassa peliteollisuudessa ja taiteissa. Miten kulttuurin avulla voidaan ratkaista nykyajan ongelmia, kuten lasten ja nuorten syrjäytymistä? Kuinka leikki voi olla elävä osa aikuistenkin kulttuuria? Miten digitaalisuuden avulla kulttuurista tulisi saavutettavampaa kaikille?

eri taiteenlajit • harrastaminen • urheilu • pelit ja pelillisyys • elämystalous • digitaalisuus 

Lue lisää teemasta
Generation games / Kuvaaja Laura Vanzo

Miksi Tampere ja Pirkanmaa hakevat Euroopan kulttuuripääkaupungiksi? Koska vaalimme arvojamme ja haluamme:

1

kohottaa omaa, ystäviemme ja vierailijoidemme elämänlaatua,

2

muistuttaa itseämme ja toinen toisiamme, yhdenvertaisina, välittämään toisistamme kuin itsestämme,

3

edistää inhimillistä läsnäoloa ja vuorovaikutusta maailmassa etenevän digitalisaation keskellä,

4

lisätä ilon, elämysten ja lohdun jakamista toinen toisillemme ja yhdenvertaisuutta kaikissa sen muodoissa,

5

nostaa kulttuurimme merkitystä ja arvostusta sekä vahvistaa kansainvälistä näkyvyyttämme,

6

taistella ilmastonmuutosta vastaan sekä kestävän kehityksen ja tulevien sukupolvien puolesta.